ERB

OPŽP

 

Zmena palivovej základne v školskej budove obce Slopná

 

Samospráva obce Slopná získala viac ako 12 miliónov Sk (417 572,76 €) na rekonštrukciu palivovej základne na využívanie biomasy.
V decembri minulého roka sa v Základnej škole Slopná začala rekonštrukcia palivového systému. Do konca mája tohto roka je plánované aj kompletné zateplenie budovy spolu s výmenou okien. Prostriedky na celkovú rekonštrukciu získala obec z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Operačného programu životného prostredia (Opatrenia–Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie).
Zmena palivovej základne - ZŠ Slopná