ERB

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Na základe Rozhodnutia o schválení príspevku na Vybudovanie spoločných opatrení a zariadení, („komasačné cesty“) po prerokovaní v OZ,  zvolávam verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční :

  12. júna 2016 /nedeľu/ o 13,30 hod. v Obecnom dome Slopnej

/ v priestoroch kultúrneho domu /

Program rokovania:         Prezentácia, príprava  /13,00 – 13,30 /

      1/ Otvorenie. /13,30 /

     2/ Oboznámenie a základné informácie občanov o príprave vybudovania poľných ciest.

   3/ Diskusia.

     4/ Ukončenie. (cca 15,00 hod )

Vážení občania, verím, že si zariadite svoj čas tak, aby ste niekoľko málo hodín venovali spoločným riešeniam, o ich možných prínosoch pre obec, tiež problémom a rokovaniu sa zúčastnili čo v najväčšom počte.

 

                                                                                                       Ing. Štefan Hrenák v. r., starosta obce 

Zápis detí do 1.ročníka - ZŠ Slopná

Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční 7.apríla 2016 v ZŠ Slopná (trieda na prízemí) v čase od 14.00 do 16.30 hod.

Srdečne Vás pozývame.

Zápis 2016

2% z daní môžete venovať aj DHZ Slopná

Náš DHZ Slopná sa po prvýkrát zaregistroval medzi žiadateľov o 2 % zo zaplatenej dane.  Z toho dôvodu chceme poprosiť všetkých členov a sympatizantov s našim občianskym združením o poskytnutie 2 % z dane.

Podrobné informácie

Predvyplnené vyhlásenie

 

Voľby 2016 - žrebovanie vývesných plôch

Dňa 22.01.2016 o 8.00 sa v kancelárii obecného úradu uskutoční žrebovanie vývesných plôch na umiestňovanie plagátov politických strán pre voľby do NR SR.

Celý oznam