ERB

Hodové slávnosti obce Slopná (28.11.2015)

DHZ a obec Slopná Vás pozývajú na hodové slávnosti obce Slopná, ktoré sa uskutočnia v sobotu 28.11.2015.

Prieskum záujmu o nájomné byty

Obecný úrad Slopná robí prieskum záujmu o nájomné byty. Obecné zastupiteľstvo obce Slopná bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o návrhu projektu výstavby nájomných bytov v našej obci. V prípade záujmu o nájomné byty si občania musia podať žiadosť na obecný úrad v Slopnej.

Až v prípade zvýšeného počtu záujemcom sa bude daný projekt realizovať.

Odkazy na inzerciu:

3. medzinárodný výstup Slopná-Slopné (Podskalský Roháč) (13.6.2015)

Dňa 13.6.2015 sa uskutočnil za účasti hostí z partnerskej obce Slopné, 3. medzinárodný výstup Slopná-Slopné (Podskalský Roháč).

Okrem samotného výstupu bol pre deti zorganizovaný program s rôznymi súťažami a detskou zábavou.

Večer bola zábava so skupinou DUO SONET.

Ďakujeme všetkým (hasičom aj dobrovoľníkom), ktorí sa podieľali na úspešnej organizácii tejto akcie .

Čistenie potoka (8.-11.6.2015)

Chceme sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do čistenia miestneho potoka.

Tiež chceme upozorniť občanov, že potok nie je stoka, ktorá spláchne všetok odpad (pevný aj tekutý) !

Vitajte na novom webovom sídle obce

Vzhľadom na pokrok vo web technológiách a tiež z dôvodu modernizácie vzhľadu 

Vás vítame na nových stránkach obce Slopná.

Dúfame, že Vám prinesú prehľadnejšie a rýchlejšie dostupné informácie.