ERB

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Slopná

Obec Slopná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Slopnej – 1.-4. ročník.

 

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Na základe Rozhodnutia o schválení príspevku na Vybudovanie spoločných opatrení a zariadení, („komasačné cesty“) po prerokovaní v OZ,  zvolávam verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční :

  12. júna 2016 /nedeľu/ o 13,30 hod. v Obecnom dome Slopnej

/ v priestoroch kultúrneho domu /

Program rokovania:         Prezentácia, príprava  /13,00 – 13,30 /

      1/ Otvorenie. /13,30 /

     2/ Oboznámenie a základné informácie občanov o príprave vybudovania poľných ciest.

   3/ Diskusia.

     4/ Ukončenie. (cca 15,00 hod )

Vážení občania, verím, že si zariadite svoj čas tak, aby ste niekoľko málo hodín venovali spoločným riešeniam, o ich možných prínosoch pre obec, tiež problémom a rokovaniu sa zúčastnili čo v najväčšom počte.

 

                                                                                                       Ing. Štefan Hrenák v. r., starosta obce