Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Informácie v súvislosti s COVID-19

Štátna stránka s aktuálnymi informáciami a pokynmi v súvislosti s COVID-19

Aktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia, usmernenia Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR 

 

Kam sa obrátiť, ak potrebujete poradiť

 

Rúško nie je hanba #ruskoniejehanba

Dajme vedieť, že prevencia má význam

 

31.3.2020  Aktualizované usmernenie hlavného hygienika SR

28.3.2020  Uznesenie vlády SR č.169

 

 

Nakladanie s komunálnym odpadom

Organizovanie pohrebov

 

Informácie zo ZMOS

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch.

Oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou

Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR 

 

 

 

Odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

  • umývať si často ruky mydlom a vodou
  • nedotýkať sa očí, nosa a úst, vírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorázovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidovať
  • vyhýbať sa ľuďom, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky
  • ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe
  • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 

V prípade návratu občanov z rizikových oblastí  odporúčame cestovateľom:

  • kontrolovať' svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti (kašeľ, bolest' hrdla, dýchavičnosť', horúčka)
  • v prípade klinických príznakov do 14 dní po návrate je potrebné TELEFONICKY kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a informovať o cestovateľskej anamnéze. Necestovať hromadnou dopravou.

 

Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Zdroj : ÚVZ SR

Všetky potrebné informácie k téme COVID-19 nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153