ERB

Kompostéry - návod, podmienky

Vážení občania,

obecný úrad začína s prideľovaním kompostérov pre občanov. 

Pre pridelenie kompostéra musí občan mať splnené tieto podmienky:

  • občan podal žiadosť v roku 2016. Pri preberaní sa občanom podpisom na preberacom protokole zaväzuje používať kompostér po dobu 5 rokov. (Až po tejto dobe sa stáva jeho majetkom.)
  • občan musí mať zaplatené poplatky za komunálny odpad a dane - a tiež musí mať zaplatené všetky pohľadávky z minulých rokov voči obci Slopná.

Videonávod na poskladanie kompostéra: https://www.youtube.com/watch?v=0lb5CW2mwxo