ERB

Odpočet vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť, prevádzka  vodovodov   Beluša,  oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná , že od 12.12.2022 do 13.12.2022  bude  prebiehať odpočet  vodomerov.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom a zároveň zabezpečili psov v rod. domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 042/4624197 v pracovných dňoch od 7.00 hod.  do   15.00 hod.

 

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/