ERB

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (24.11.2022)