ERB

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (30.11.2022)