ERB

Čistenie potoka (8.-11.6.2015)

Chceme sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do čistenia miestneho potoka.

Tiež chceme upozorniť občanov, že potok nie je stoka, ktorá spláchne všetok odpad (pevný aj tekutý) !