ERB

2% z daní môžete venovať aj DHZ Slopná

Náš DHZ Slopná sa po prvýkrát zaregistroval medzi žiadateľov  o 2 % zo zaplatenej dane.  Z toho dôvodu chceme poprosiť všetkých členov a sympatizantov s našim občianskym združením o poskytnutie 2 % z dane.

 

Informácie o registrácii:

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=11181

 

 

Postup ako poukázať 2 % z dane:

Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie..) do 15. februára 2015 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti", kde uvediete, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3,-€. Nezabudnite uviesť rok 2015.

2. Potom vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", kde vyplníte kolónky 01 až 11 - Vaše osobné údaje. 2% z dane musia byť najmenej 3,-€.

Identifikačné údaje nášho DHZ sú nasledovné:

IČO: 00177474

SID: 1808

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Dobrovoľný hasičský zbor Slopná

Sídlo: Slopná, 01821

 

Vzorec na výpočet = zaplatená daň/100 x 2

 

3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre "Potvrdenie" spolu s "Vyhlásením" daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu Vášho daňového úradu, môžete si ju zistiť na stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

Ak ste SZČO (napr. živnostník...):

2 % poukazujete vyplnením kolóniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,-€.

2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel  "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona".

Do kolóniek doplňte údaje:

- sumu 2 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie (vzorec= daň/100 x 2)

- IČO: 00177474

- SID: 1808

- Právna forma: občianske združenie

- Obchodné meno (názov): Dobrovoľný hasičský zbor Slopná

- Sídlo: Slopná, 01821

 

Ak ste právnická osoba - firma (s.r.o., a.s., ..):

2 % poukazujete vyplnením kolóniek priamo v daňovom priznaní.

1. Dane nám môže poukázať firma, ak 2 % z dane sú najmenej 8,30 €. POZOR! Ak nám chcete poukázať 2 % z dane, musíte nám zároveň darovať aj financie vo výške 0,5 %. Ak nám nedarujete 0,5 %, môžete nám poukázať iba maximálne 1,5 % z dane.

2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel  "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby", kde uvediete:

- IČO: 00177474

- SID: 1808

- Právna forma: občianske združenie

- Obchodné meno (názov): Dobrovoľný hasičský zbor Slopná

- Sídlo: Slopná, 01821

 

Termín na podanie daňového priznania pre SZČO a PO je do 31.3.2016.

 

Viac info: www.rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/