ERB

Turistická báza

Žltá trasa Slopná-Malenica vybudovaná v rámci projektu EU.

 

Biokoridory - migrácia zveri v k.ú. Slopná