ERB

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka

sa uskutoční v ZŠ Slopná v stredu 15.4. 2020 od 13.00 do 15.00 hod.

Prísť bez dieťaťa, prosíme dodržať hygienické opatrenia - rúško, rukavice,

  • priniesť rodný list dieťaťa - aj fotokópia môže byť,
  • priniesť 20 € na zošity a pracovné zošity pre 1.ročník.

Každé dieťa - prvák, ktoré nastúpi v septembri 2020 do ZŠ Slopná, dostane od starostu obce Slopná bicykel.