ERB

Predpokladaný harmonogram vývozu separovaného zberu v roku 2021

Termín vývozu  Komodita
13.1.

Plasty

19.1.

Sklo

10.2.

Plasty

16.2.

Sklo

10.3.

Plasty

18.3.

Sklo

14.4.

Plasty

20.4.

Sklo

12.5.

Plasty

20.5.

Sklo

9.6.

Plasty

18.6.

Sklo

14.7.

Plasty

22.7.

Sklo

11.8.

Plasty

19.8.

Sklo

16.9.

Plasty

21.9.

Sklo

13.10.

Plasty

14.10.

Sklo

10.11.

Plasty

19.11.

Sklo

8.12. Plasty