ERB

Oznámenie hodnoty úrovne vytriedenia odpadov za rok 2021

Hodnota úrovne vytriedenia odpadov za rok 2020 je 50,06 %.

Oznam