ERB

Výsledky hlasovania v 2.kole - 30.3.2019

Výsledky hlasovania v 1.kole - 16.3.2019

E-mail adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oznámenie e-mail adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena komisie