ERB

Výzvy


Warning: Creating default object from empty value in /home/slopna/public_html/templates/gk_magazine/html/com_content/category/default_articles.php on line 16
Display # 
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Obecný úrad - kultúrny dom, zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Slopná (UPN-O)
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Turistická báza Slopná
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Využívanie OZE a úspora energie
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slopná“
Výzva - Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Výzva - štúdia uskutočniteľnosti - Miestne komunikácie - Rekonštrukcia MK v obci Slopná
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná“