Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Slopná - budúci Lunik 9 ?

Hrozný pohľad na to, ako si nevážime svoje okolie.

Múku po záruke dajte našim gazdom SHR
Nehádžte odpad do prírody
Nehádžte odpad do prírody
Nerobte za HZ Lunik 9
Nerobte za HZ Lunik 9
Plechovky  z piva patria do vriec s plastami, pri novostavbách si dajte vrecia na plasty
Plechovky z piva patria do vriec s plastami, pri novostavbách si dajte vrecia na plasty
Pod Hájom je vyhodený kôš z kosačky
Pod Hájom je vyhodený kôš z kosačky
Pod Hájom sa takto neseparuje - nový LUNIK 9
Pod Hájom sa takto neseparuje - nový LUNIK 9
Pod Hájom vrecia s plastami, tie patria do zberu plastov
Pod Hájom vrecia s plastami, tie patria do zberu plastov
Smerom na Malenicu boli vyhodené plasty - dajte ich radšej  za HZ
Smerom na Malenicu boli vyhodené plasty - dajte ich radšej za HZ
Takto sa neseparuje, do nádoby na KO nepatria plechovice z piva ani energeťákov, ani z džúsov a mlieka
Takto sa neseparuje, do nádoby na KO nepatria plechovice z piva ani energeťákov, ani z džúsov a mlieka
Za HZ nie je smetisko - je potrebné všetko separovať
Za HZ nie je smetisko - je potrebné všetko separovať

Povinné čipovanie psov

V zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods.8,9 psy narodené do 31.8.2018  musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.

Podľa § 19 ods.8/ je súkromný veterinárny lekár  oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát.  

Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur.

Vzhľadom k blížiacim sa hromadným očkovaniam proti besnote , odporúčame spojiť očkovanie s čipovaním.

 

Podrobné informácie

Postup pri uplatňovaní náhrady

Vzor tlačiva č.1

Vzor tlačiva č.2

Výkup papiera

Výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky) bude v našej obci 

v sobotu 23. 3. 2019 v čase 

             12,40 - 12,50 hod. - parkovisko pri autobusovej zastávke

             13,00 - 13,10 hod. - pri Obecnom úrade

 

Výmenné pomery: v aktuálnom letáku.

 

Podmienky výkupu: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách alebo krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Výsledky volieb do samosprávy obce

Starosta obce:

  • Ing. Štefan Hrenák

Poslanci OZ (v abecednom poradí):

  • Haviar Igor
  • Hrenák Juraj, Ing.
  • Jakubík Pavol, Ing.
  • Michálek Jozef
  • Šuly Ľubomír

Účasť voličov:  72,1 %