ERB

Butkov - Benefičný koncert Pápežské misijné diela - Skupina Kandráčovci a Vlasta Mudríková

22072022 kandracovci 2022

DOTÁCIA NA STRAVU

V prípade záujmu poberania dotácie na stravu na mesiace 09 – 12/ 2022  je potrebné, aby tí rodičia, ktorých deti sú oprávnené na poskytnutie tejto dotácie odovzdali najneskôr do 8.augusta 2022 Obecnému úradu Slopná potvrdenie, na základe ktorého mu bude táto dotácia poskytnutá.

Ide o  jedno z týchto troch potvrdení:

-  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi (dieťa v HN),

-  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (dieťa v ŽM),

-   čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu). Tlačivo – Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa sa nachádza v prílohe

Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia detí môžu vyzdvihnúť na ÚPSVaR Považská Bystrica (3. poschodie, č. dv. 313) v termíne od 11.07.2022 do 08.08.2022.

 

Príloha - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Zelená-Modrá 2022

Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022  od 9.00 hod. a v nedeľu 27. júna 2021  od 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote.

mz2022

Dni mesta Považská Bystrica 17.-19.6.

dniMestaPB2022

Odpočet vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť , prevádzka  vodovodov   Beluša,  oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná , že od 23.5.2022 do 25.5.2022  bude  prebiehať odpočet  vodomerov.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom a zároveň zabezpečili psov v rod. domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4624197 v pracovných dňoch od 6.00 hod.  do   14.00 hod.

 

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

Výstup na Strážov

V nedeľu 1. mája 2022 sa uskutoční 45. výstup na Strážov.

Sv. omša v kaplnke pod Mojtínom

V nedeľu 29. mája 2022 o 14.30 hod. bude sv. omša v kaplnke pod Mojtínom.

2022 omsa pod Mojtinom