Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 4.11.2020

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje:

    že v termíne: 4.11.2020 - od 08:30 do 15:30 hod.

bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy 

        Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť  informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.           

      V predmete matematika v časti príprava na prijímacie skúšky je náplňou kurzu 19 tématických celkov, ktoré vysoké školy požadujú na prijímacie skúšky . Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok sa môže študent zúčastniť aj prípravy zameranej na úvod do vysokoškolskej matematiky. Náplňou sú tieto témy:  matice a determinanty, komplexné čísla, limity, derivácie, integrály, anal.geometria v priestore, teória pravdepodobnosti a náhodné procesy. Na tieto témy naväzuje potom výuka matematiky v prvom ročníku na vysokých školách. 

      V predmete fyzika obdrží účastník kurzu všetky vzorce z gymnaziálnej fyziky (je ich 170) a na každý vzorec budú vyriešené dva ukážkové príklady.  Aj keď u väčšiny vysokých škôl nie je fyzika náplňou prijímacieho konania. využije študent takto získané vedomosti až na vysokej škole, pokiaľ sa na nej fyzika vyučuje.

     Problematika psychodiagnostických testov je aktuálna len pre záujemcov, korí sa zúčastnia výberového konania na Akadémii ozbrojených síl. V kurze bude zaradená do prípravy v rámci matematiky (vo večerných hodinách). Je zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov. ktoré sa preverujú v rámci výberového konania. Študent zároveň obdrží aj 66 ks samovyhodnocovacích testov pre overenie a korekciu svojich názorov a postojov. Tie si môže vyriešiť po návrate domov. 

          Výuka v kurze neprebieha skupinovou, ale individuálnou formou prístupu k študentovi, čo vyžaduje od učiteľa vysvetľovať daný problém  dovtedy, až je plne pochopený, čo môže spôsobiť predĺženie výuky vo večerných hodinách.

        Kurzy prebiehajú v Liptovskom Mikuláši. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle  0905 622 170, kde im budú zároveň poskytnuté ďalšie požadované informácie. Možná je aj osobná návšteva v L.Mikuláši. Je potrebné uviesť predmety kurzu, ktoré požaduje a tiež ďalšie služby, o ktoré ma v rámci kurzu záujem (ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a pod.). Výlohy za kurz a poskytnuté služby je možné uhradiť až po príchode do kurzu alebo aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára.

      Účastník kurzu sa po prijatí na vysokoškolské štúdium bude môcť aj naďalej zúčastňovať na konzultáciách a doučovaní a to bezplatne.  V prípade záujmu o ďalšie informácie Vám ich poskytneme telefonicky na čísle 0905 622 170 v dobe od 10.00 do 24.00 hod. (aj v sobotu a nedeľu), alebo nás osobne navštívte. S úctou

pplk.v.v.Ing.Emil Toma    

Kontakt:

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma

Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708

Telefón: 0905622170

Výkup papiera

Výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky) bude v našej obci 

vo štvrtok 24. 9. 2020 v čase 

             17,35 - 17,45 hod. - parkovisko pri autobusovej zastávke

             17,50 - 18,00 hod. - pri Obecnom úrade

 

Výmenné pomery: v aktuálnom letáku.

 

Podmienky výkupu: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách alebo krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Deň obce Sverepec 2020

Obec Sverepec oznamuje všetkým občanom a zároveň ich pozýva na kultúrne podujatie pod názvom „Deň obce Sverepec 2020“, ktoré sa uskutoční dňa 22. 08.2020 pred Obecným úradom vo Sverepci.

Podujatie bude spočívať aj v súťaži družstiev vo varení špecialít z kapusty.

Povinná surovina súťažiacich je kapusta v akejkoľvek podobe a kotlík s kotlinou. Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade na tel. č. 042/432 25 16, alebo na mobilnom tel. č. 0910 452 773, do 19.08.2020.

Štartovné na jedno družstvo je 10 eur.

Program podujatia:

  • 12,00            Registrácia súťažiacich
  • 12,50            Slávnostný príhovor
  • 13,00            Zahájenie súťaže vo varení špecialít z kapusty
  • 17,00             Vyhodnotenie súťaže

Počas celého popoludnia bude zúčastnených sprevádzať hudobná skupina ALLEGRA a v čase od 15,30 do 18,00 hod. vystúpia Moštenskí pajtáši.

O občerstvenie bude počas celého dňa dobre postarané.

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva sa tešia na Vašu účasť.

 

Zelená-Modrá 2020

Podujatie sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2020  od 9.00 hod. v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote.

Zelena Modra 2020 

13. ročník DYCHFEST

Podujatie sa uskutoční 26. júla 2020 (t. j. v túto nedeľu) od 14.00 hod. v amfiteátri Horný Lieskov.  Vstupné: 5 €

dychfest2020 milocanka plagat