ERB

Výkup papiera

Výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky) bude v našej obci 

v pondelok 25. 4. 2022 v čase 

             17.55 - 18.00 hod. - parkovisko pri autobusovej zastávke

             18.05 - 18.10 hod. - pri Obecnom úrade

 

Výmenné pomery: v aktuálnom letáku.

 

Podmienky výkupu: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly