Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Upozornenie k triedeniu odpadu

Upozornenie !!!

VRECIA z plastami, tetrapakmi a plechovkami odložte na miesto za Požiarnou zbrojnicou a novou garážou v Slopnej

SEPARUJME A TRIEĎME ODPAD KAŽDÝ DEŇ  !

Žiadame občanov, aby v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z, a VZN č. 2/2016 o odpadoch separovali a triedili odpad a znižovali tak náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke a nezvyšoval sa "Poplatok za komunálny odpad (v súčasnosti je stanovený na 18 €/osoba !!! – KEĎ NEBUDEME SEPAROVAŤ TAK SA POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD BUDE AUTOMATICKY  Z V Y Š O V A Ť  !).

Dôrazne žiadame, aby ste plastové fľaše, kelínky, tetrapaky z mlieka, z džúsov, hliníkové plechovky z piva, energetických nápojov a iných výrobkov  z plastov, dávali do vriec STLAČENÉ a tak zmenšili ich objem !

Ďalej elektrotechniku a bielu techniku – IT techniku, rádia, spotrebiče, sporáky, práčky, chladničky mraziaky a podobne je potrebné vymeniť pri kúpe nového výrobku, spotrebiča, ktorý Vám dovozca bezplatne odvezie !

Nevratné sklenné fľaše a sklo ako poháre, tabuľové sklo a iné ide do kontajnérov na to určených–nedávajte tam žiaden iný komunálny odpad !

Drobný stavebný odpad nahláste priamo starostovi obce alebo na Obecnom úrade v Slopnej !