ERB

Odpočet vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť , prevádzka  vodovodov   Beluša,  oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná , že od 23.5.2022 do 25.5.2022  bude  prebiehať odpočet  vodomerov.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom a zároveň zabezpečili psov v rod. domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4624197 v pracovných dňoch od 6.00 hod.  do   14.00 hod.

 

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/