ERB

Zelená-Modrá 2022

Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022  od 9.00 hod. a v nedeľu 27. júna 2021  od 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote.

mz2022