ERB

Objednávky

Objednávky - 2013

Číslo objednávkyPopis plneniaZmluvaHodnota plneniaDátum vyhotoveniaSúbor
1/2013 Posyp miestnych komunikácií     2. 1. 2013 bbcodeimg
2/2013 Stravné lístky C040200064 376,2 8. 1. 2013 bbcodeimg
3/2013 Rybárske lístky   4,5 8. 1. 2013 bbcodeimg
4/2013 Oprava VO - výmena žiaroviek     28. 1. 2013 bbcodeimg
5/2013 Multifunkčné zariadenie HP LJ M1536dnf   249 6. 2. 2013 bbcodeimg
6/2013 PC bez príslušenstva v cene do 200 €     1. 3. 2013 bbcodeimg
7/2013 Stravné lístky C040200064 414,2 4. 3. 2013 bbcodeimg
8/2013 Vývoz a likvidáciu obsahu žumpy     8. 3. 2013 bbcodeimg
9/2013 Stravné lístky C040200064 448,4 4. 4. 2013 bbcodeimg
10/2013 Kamenivo   207,72 8. 4. 2013 bbcodeimg
11/2013 Kamenivo   57,6 16. 4. 2013 bbcodeimg
12/2013 Stavebný materiál     22. 4. 2013 bbcodeimg
13/2013 Oprava miestneho rozhlasu     2. 5. 2013 bbcodeimg
14/2013 Stravné lístky C040200064 478,8 7. 5. 2013 bbcodeimg
15/2013 Stavebný materiál     6. 5. 2013 bbcodeimg
16/2013 Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov     10. 5. 2013 bbcodeimg
17/2013 Revízia hasiacich prístrojov     10. 5. 2013 bbcodeimg
18/2013 Oprava VO - výmena žiaroviek     11. 5. 2013 bbcodeimg
19/2013 Stravné lístky C040200064 528,2 5. 6. 2013 bbcodeimg
20/2013 Prístup na portál VSSR   76 11. 6. 2013 bbcodeimg
21/2013 Kontrolné zameranie cesty   100 11. 6. 2013 bbcodeimg
22/2013 Geodetické práce na zamerane toku rieky Pružinka   600 24. 6. 2013 bbcodeimg
23/2013 CD ROM pre školy   85,02 24. 6. 2013 bbcodeimg
24/2013 Stravné lístky C040200064 433,2 3. 7. 2013 bbcodeimg
25/2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie protipovodňovej ochrany toku Pružinka   980 8. 7. 2013 bbcodeimg
26/2013 Kancelárske a školské potreby     15. 7. 2013 bbcodeimg
27/2013 Stravné lístky C040200064 250,8 5. 8. 2013 bbcodeimg
28/2013 Kancelársky nábytok   138 9. 8. 2013 bbcodeimg
29/2013 Rozšírenie licencie URBIS   164 15. 8. 2013 bbcodeimg