ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2011

Názov zmluvyÚčastníciPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum zverejnenia zmluvySúbor
Zmluva na poskytnutie služieb MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. Zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov na Skládku odpadov NNO Sverepec-kazeta č.2 - 12.1.2011 12.1.2011 bbcodeimg
Zmluva na zneškodňovanie odpadov MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. Zneškodňovanie odpadov na Skládke odpadov NNO Sverepec - kazeta č.2 - 12.1.2011 12.1.2011 bbcodeimg
Zmluva o dielo C.E.I. consulting, a s. Obnova a rozvoj obcí - výstavba verejných priestranstiev v obci - 20.1.2011 24.1.2011 bbcodeimg
Zmluva o poskytovaní stravy Základná škola Slov.partizánov 1133/53 Pov. Bystrica Príprava obedov - 8.2.2011 25.2.2011 bbcodeimg
Zmluva na poskytnutie služieb MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. Vývoz komodít separovaného odpadu - 31.3.2011 31.3.2011 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o úvere Dexia banka Slovensko a.s. Dodatok k zmluve o úvere - 14.4.2011 14.4.2011 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o dielo č.3-1/2007 DK Trade, s.r.o. Dodatok k zmluve o dielo č.3-1/2007 79262,12 18.8.2011 25.8.2011 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služby p.Beáta Šúlyová-Potraviny a drogéria Doprava stravy - 5.9.2011 14.9.2011 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy č.1/2011 Základná škola Slov.partizánov 1133/53 Pov. Bystrica Zmena ceny za odber stravy - 1.9.2011 16.9.2011 bbcodeimg
Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom el. komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Zasielanie dokumentov prostredníctvom el. komunikácie - 19.9.2011 22.9.2011 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2010 Ing. Ľudovít Vician, certifikovaný auditor Audit účtovnej uzávierky - 20.9.2011 22.9.2011 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond Poskytnutie podpory formou dotácie 74 586€ 27.9.2011 29.9.2011 bbcodeimg
Zmluva o dielo č.4/2011 Peter Zboran - INVEST, M.R.Štefánika 149/33-9, Pov.Bystrica Výkon stavebného dozoru stavby 980€ 29.9.2011 5.10.2011 bbcodeimg
Zmluva na poskytnutie služieb MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom - 19.12.2011 21.12.2011 bbcodeimg