ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2013

Názov zmluvy Účastníci Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Súbor
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Holičstvo a kadernictvo Monika Kostelanská Prenájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice   28. 2. 2013 28. 3. 2013 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Považská Bystrica Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v centre voľného času   25. 3. 2013 28. 3. 2013 bbcodeimg
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2013 Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy sv. Augustína Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2013   1. 3. 2013 28. 3. 2013 bbcodeimg
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2013 Sports & Training Centre, s. r. o. (SCVČ) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2013   14. 3. 2013 28. 3. 2013 bbcodeimg
Zmluva o úvere - dodatok č.2 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere   12. 6. 2013 15. 6. 2013 bbcodeimg
Zmluva o dodávke pitnej vody z VO Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu   16. 4. 2013 15. 6. 2013 bbcodeimg
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla   30. 6. 2013 30. 6. 2013 bbcodeimg
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku Viliam Šuly Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku 62,21 21. 8. 2013 21. 8. 2013 bbcodeimg
Dodatok k licenčnej zmluve U1289/2013 MADE, s.r.o. Dodatok k licenčnej zmluve   22. 8. 2013 25. 8. 2013 bbcodeimg
Zmluva o dielo č.09/2013 ASFA-KDK, s.r.o. Dubnica nad Váhom Oprava miestnych komunikácii 23781,41 19. 8. 2013 25. 8. 2013 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky Ing. Ľudovít Vician Audit účtovnej závierky   25. 9. 2013 26. 9. 2013 bbcodeimg
Nájomná zmluva č.1/2013 MAS Naše Považie, Štefánikova 821, 020 01 Púchov Nájom - odovzdanie pozemkov parcela KNC č. 355/2 v k.ú. Slopná   9. 8. 2013 26. 9. 2013 bbcodeimg