ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2019

NÁZOV ZMLUVY ÚČASTNÍCI PREDMET ZMLUVY HODNOTA PREDMETU ZMLUVY DÁTUM UZATVORENIA ZMLUVY DÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVY SÚBOR
Zmluva o úvere UniCredit Bank, Bratislava Poskytnutie úveru - 9. 1. 2019 9. 1. 2019 bbcodeimg
N8jomná zmluva AKTIV PRO, s.r.o., Pov.Bystrica Prenájom časti pozemku - 21. 2. 2019 22. 2. 2019 bbcodeimg
Dodatok k Zmluve o municipálnom úvere - Eurofondy (A) Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Dodatok k zmluve - 27. 3. 2019 27. 3. 2019 bbcodeimg
Zmluva o manažmente projektu MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica Zmluva o manažmente projektu - 1. 4. 2019 3. 4. 2019 bbcodeimg
Dodatok k Zmluve na zneškodňovanie odpadov MEGAWASTE s.r.o., Považská Bystrica Dodatok k zmluve - 1. 4. 2019 3. 4. 2019 bbcodeimg
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve TENDERnet, s.r.o., Žilina Dodatok k zmluve - 10. 4. 2019 15. 4. 2019 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Dotácia 1 400 € 23. 4. 2019 25. 4. 2019 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie CVČ - ZŠ sv. Augustína, Pov. Bystrica Dotácia - 15. 5. 2019 18. 5. 2019 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu Ing. Ľudovít Vician, Pov. Bystrica Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 - 7. 6. 2019 7. 6. 2019 bbcodeimg
Zmluva o dielo Rastislav Šadlák, Slopná Dielo: "Zelená infraštruktúra - Slopná I. ETAPA" 4977,96 3. 7. 2019 4. 7. 2019 bbcodeimg
Zmluva o dielo JUVE, s.r.o., Bratislava Dielo: "Dostavba hasičskej garáže Slopná" 31527,54 10. 7. 2019 10. 7. 2019 bbcodeimg
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Zmluva o bežnom účte - 6. 8. 2019 6. 8. 2019 bbcodeimg
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Zmluva o bežnom účte - 6. 8. 2019 6. 8. 2019 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu - 15. 8. 2019 15. 8. 2019 bbcodeimg
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2011 ZŠ Slovenských partizánov, Pov. Bystrica Cena za odber stravy - 16. 8. 2019 20. 8. 2019 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Poskytnutie nenávratného príspevku - Budovanie vodozádržných opatrení 179990,43 30. 8. 2019 3. 9. 2019 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. Bratislava Poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - 26. 8. 2019 3. 9. 2019 bbcodeimg
Nájomná zmluva JUVE, s.r.o., Bratislava Nájomná zmluva - 2. 9. 2019 3. 9. 2019 bbcodeimg
Zmluva o dielo Veríme v Zábavu, s.r.o., Trenčín Výstavba Detské ihrisko 9707,77 9. 9. 2019 9. 9. 2019 bbcodeimg
Zmluva o Municipálnom úvere - Dodatok č.2 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Dodatok c.2 k zmluve o Municipálnom úvere - 1. 10. 2019 2. 10. 2019 bbcodeimg
Dodatok č.1 JUVE, s.r.o., Bratislava Dodatok k zmluve - 10. 10. 2019 11. 10. 2019 bbcodeimg
Nájomná zmluva Rastislav Šadlák, Slopná Nájomná zmluva - 10. 10. 2019 11. 10. 2019 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služieb Bánovská Regionálna rozvojová agentúra, Bánovce nad Beberavou Poskytnutie služieb - 3. 10. 2019 29. 10. 2019 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o manažmente projektu MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica Dodatok k zmluve o manažmente projektu - 12. 12. 2019 16. 12. 2019 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služieb Rastislav Šadlák, Slopná Poskytnutie služieb - 31. 12. 2019

3. 1. 2020

bbcodeimg