Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2020

NÁZOV ZMLUVY ÚČASTNÍCI PREDMET ZMLUVY HODNOTA PREDMETU ZMLUVY DÁTUM UZATVORENIA ZMLUVY DÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVY SÚBOR
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava Poskytnutie verejných služieb - 13. 1. 2020 16. 1. 2020 bbcodeimg
Zmluva o dielo AKTIV PRO,s.r.o. , Považská Bystrica Rekonštrukcia Domu smútku 16754,7 16. 1. 2020 19.01:2020 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb č.055/2011/KOM MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica Aktualizácia Prílohy č.1 - 29. 1. 2020 31. 1. 2020 bbcodeimg
Dohoda o urovnaní a mimosúdnom vyrovnaní STRABAG s.r.o., Bratislava Urovnanie vzájomných práv a povinností, pohľadávok a záväzkov - 31. 1. 2020 3. 2. 2020 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR, Pribinova 2, Bratislava Dotácia zo štátneho rozpočtu na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 11264,06 25.02:2020 28. 2. 2020 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP SAŽP, Banská Bystrica Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP - 28. 2. 2020 28. 2. 2020 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava Dotácia pre DHZ 1400 26. 3. 2020 26. 3. 2020 bbcodeimg