ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2015

Názov zmluvy Účastníci Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č.2 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - 30.3.2015 31.3.2015 bbcodeimg
Zmluva o združení finančných prostriedkov Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy Združenie finančných prostriedkov - 4.5.2015 5.5.2015 bbcodeimg
Zmluva o združenej dodávke plynu SSE, a.s., Žilina Zmluva o združenej dodávke plynu - 26.5.2015 29.5.2015 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 Ing. Ľudovít Vician, Pov. Bystrica Audit účtovnej závierky - 11.6.2015 11.6.2015 bbcodeimg
Zmluva o dielo Regionálna rozvojová agentúra Púchov Vypracovanie PHSR 2014-2020 450 30.6.2015 1.7.2015 bbcodeimg
Zmluva o inzercii regionPress, s.r.o. Poskytnutie reklamného priestoru v periodiku 151,2 4. 8. 2015 6. 8. 2015 bbcodeimg
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb   28. 8. 2015 30. 8. 2015 bbcodeimg
Návrh poistenj zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie požiarnej zbrojnice a domu smútku   7. 9. 2015 9. 9. 2015 bbcodeimg
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnej služby Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnej služby   30. 9. 2015 30. 9. 2015 bbcodeimg
Zmluva o manažmente projektu MP Profit, s.r.o. Manažment projektu   5. 10. 2015 6. 10. 2015 bbcodeimg
Zmluva o dodaní služieb Jales s.r.o. Výkon služieb   12.10.2015 14.10.2015 bbcodeimg
Skupinové úrazové poistenie pre školy Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Skupinové úrazové poistenie pre školy   13. 10. 2015 14. 10. 2015 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Slopná Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 350 30. 10. 2015 3. 11. 2015 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služby Jozef Lamžo,Dolný Lieskov Zimná údržba obecných ciest   1. 12. 2015 2. 12. 2015 bbcodeimg
Zmluva o dielo STRABAG s.r.o., Mlynsk0 Nivy 61/A, Bratislava Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná   27. 11. 2015 2. 12. 2015 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ - ZŠ sv.Augustína, Považská Bystrica Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 372,42 7. 12. 2015 9. 12. 2015 bbcodeimg
Zmluva o dielo PROJART, spol. s r.o., Považská Bystrica Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu   14. 12. 2015 14. 12. 2015 bbcodeimg
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Prístup do IS DCOM   31. 12. 2015 31. 12. 2015 bbcodeimg