ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2022

NÁZOV ZMLUVYÚČASTNÍCIPREDMET ZMLUVYHODNOTA PREDMETU ZMLUVYDÁTUM UZATVORENIA ZMLUVYDÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVYSÚBOR
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.3.2021 USD Lučenec s.r.o., Skladištná 4980, Lučenec Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.3.2021   25. 3. 2022 30. 3. 2022 bbcodeimg
Dohoda č. 22/11/060/98 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov UPSVaR Pov. Bystrica, Centrum 13/17, Pov.Bystrica Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi   31. 3. 2022 31. 3. 2022 bbcodeimg
Zmluva o spolupráci           https://crz.gov.sk/zmluva/6346913/