ERB

5. (ustanovujúce) zasadnutie OZ Slopná v roku 2022 (13.12.2022)

5. zasadnutie OZ Slopná v roku 2022 - ustanovujúce zasadnutie OZ (13.12.2022)