ERB

6. zasadnutie OZ Slopná v roku 2022 (28.12.2022)

6. zasadnutie OZ Slopná v roku 2022 - ustanovujúce zasadnutie OZ (28.12.2022)