ERB

5. zasadnutie OZ Slopná (9.12.2016)

5. zasadnutie OZ Slopná v roku 2016 (9.12.2016)