ERB

Oznamy

V súvislosti s riešením situácie kalamity napadnutého smrekového dreva lykožrutom v lesnom celku Bukovina a Babie výbor Pozemkového spoločenstva bývalého urbáru obce Slopná oznamuje členom urbáru, že je možnosť predaja kalmitného dreva – smrek svojim členom urbáru.

Svoj záujem nahláste presedovi urbáru na tel. : 0904 876343 do 20. marca 2021.