ERB

Fašiangové slávnosti

Fašiangové slávnosti v Slopnej

Dobrovoľný hasičský zbor Slopná v spolupráci s obcou Slopná Vás pozýva na fašiangové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 11.2.2023. Nebude chýbať fašiangový sprievod dedinou s ľudovou hudbou, ochutnávka zabíjačkových špecialít, detská video párty so súťažou o najlepšiu detskú masku a nakoniec pravá fašiangová zábava s polnočným pochovávaním basy. Vstup na detskú video párty a fašiangovú zábavu so skupinou Triumf, ako aj ochutnávka zabíjačkových špecialít, bude zadarmo.

Všetci ste srdečne vítaní.

Fasiangy2023

Zber a odvoz vytriedeného odpadu spred rodinných domov

Od januára 2023 sa opäť zavádza vrecový zber a odvoz triedeného odpadu spred rodinných domov, ktorý sa bude realizovať vždy poslednú sobotu v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. Jedná sa o odvoz plastov ako plastové fľaše, plastové kelímky a iné výrobky z plastov, tetrapaky z mlieka a džúsov, kovových obalov z potravín a papiera – kartónové obaly.

Prosíme občanov, aby zabezpečili správne triedenie a čistotu triedeného odpadu do priehľadných vriec. Triedený odpad má byť vo vreciach stlačený a vrecia zaviazané. V deň zberu takto pripravené vrecia majú byť umiestnené na obvyklom odvoznom mieste komunálneho odpadu – viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácií. Zároveň podľa počtu vytriedených vriec vám budú zabezpečené prázdne vrecia na výmenu.

Zavedením tohto systému spolu prispejeme k zvyšovaniu úrovne vytriedenia v našej obci, čím môžeme znížiť finančné náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke.

Harmongram zberu komunálneho odpadu pre rok 2023

Január  10.1., 24.1. 
Február 7.2., 21.2.
Marec 7.3., 21.3.
Apríl 4.4., 18.4. 
Máj 2.5., 16.5., 30.5.
Jún 13.6., 27.6. 
Júl 11.7., 25.7.
August 8.8., 22.8. 
September 5.9., 19.9.
Október 3.10., 17.10., 31.10.
November 14.11., 28.11.
December 12.12., 26.12.

 

i 6496917

Odpočet  vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť, prevádzka  vodovodov   Beluša, 

oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná, že od 16.01.2023 do 20.01.2023 bude  prebiehať odpočet  vodomerov z dôvodu zmeny ceny vody.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom,  zabezpečili psov v rod. domoch a prípadne odstránili sneh z vodomerných šácht.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4624197 v pracovných dňoch od 7.00 hod.  do   15.00 hod.

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru:

http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

web: https://www.povs.sk

Odpočet vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť, prevádzka  vodovodov   Beluša,  oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná , že od 12.12.2022 do 13.12.2022  bude  prebiehať odpočet  vodomerov.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom a zároveň zabezpečili psov v rod. domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 042/4624197 v pracovných dňoch od 7.00 hod.  do   15.00 hod.

 

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

Zbierka na charitu 2022

 

 

 

0001

 

0002

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (24.11.2022)

Oznam

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (30.11.2022)

Oznam

Pozvánka na stretnutie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

20221023 muks