SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Fašiangové slávnosti 2012
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Fašiangové slávnosti 2011
Návšteva Slopné 2014
Deň Zeme 2023
A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Slopná

Sídlo: Obecný úrad Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov

IČO: 00692361

Obec Slopná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, v znení § 7b zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, zadávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek.

Obec Slopná vypracovala „Vnútornú smernicu upravujúcu postup na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom smernice je stanovenie efektívneho a hospodárneho postupu pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná a nadlimitná zákazka v podmienkach obce Slopná.

Zákazky:

 • Zákazky malého rozsahu - predpokladaná hodnota nad 1 000 €, max. do 9 999,99 €
 • Zákazky s nízkou hodnotou - viac ako 10 000 € (viď. finančné limity od 31.3.2022)
 • Podlimitné zákazky (viď. finančné limity platné od 31.3.2022)
 • Nadlimitné zálazky (viď. finančné limity platné od 31.3.2022)

 

Finančné limity od 31.3.2022:

FoxitPDFReader_7qEuhmgksh.png 

 

 

Finančné limity do 31.3.2022:

fl

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8.00 - 15.00
 • Ut: nestránkový deň
 • St: 8.00 - 17.00
 • Št: nestránkový deň
 • Pi: 8.00 - 12.00
 • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30