SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Výstup Ostrá Malenica 2011
Fašiangové slávnosti 2011
Urbariát - valné zhromaždenie
Fašiangy 2023
Výstup Ostrá Malenica 2011
Fašiangy 2015
A
A
A

Dobrovoľný hasičský zbor

1.    Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomoct v nešťastí.

2.  Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na príťaž.

3.  Buď obetavý a statočný, akcie konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4.  Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5.  Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6.  Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7.  Užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8.  Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

9.  Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácií, ktorej odznak nosíš.

10.      Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

 

 

História dobrovoľného hasičského zboru Obce Slopná

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Slopnej sa sformoval z podnetu veľkého požiaru v roku 1925, kedy vyhorela takmer celá dedina. Po piatich rokoch od tejto tragickej udalosti, v roku 1930, si občania Slopnej založili vlastný dobrovoľný hasičský zbor, ktorý tvorilo asi 15 členov – chlapov. Hasičský zbor mal sídlo v drevenej búdke na námestí pri fare a vlastnil štvorkolesovú dvoj piestnu ručnú striekačku zakúpenú z finančných prostriedkov obce a dotácií okresu v tom istom roku, ako bol zbor založený. Cvičenia hasičského zboru začínali vždy v apríli.

K zakladajúcim členom zboru patrili:

Vincent Michálek, Rudolf Šuly, Rudolf Jakubík, František Kozík, Rudolf Balog, Viktor Hrenák..

 

Zaznamenané požiare od roku 1930, pri hasení ktorých sa zúčastnil DHZ Slopná

Dátum

Majiteľ objektu

Druh objektu

Príčina požiaru

21.8.1932

Jozef Majerík

Ondrej Michálek

Jozef Michálek

stodola

neznáma

14.11.1951

Ondrej Michálek, s.č. 14

stoh slamy

neznáma

30.10.1962

Ľudovít Hrenák, s.č. 6

stodola

deti do 6 r.

1.7.1965

Ondrej Hanidžiar, s.č. 85

šopa

neznáma

21.3.1975

JRD - dvor Slopná

zapálenie slamy

od elektrickej rezačky

9.5.1976

JRD - dvor Slopná

výbuch silážnej veže

samovznietenie

30.7.1976

Ján Šúly, s.č. 26

strecha domu

elektrický skrat na povale

31.3.1978

LZ polesie Tŕstie – KU Slopná

lesný porast

vypaľovanie trávy, páchateľ neznámy

17.8.1979

ŠM Lieskov – dvor Slopná

rezačka E 280

elektrický skrat

5.6.1983

Jozef Šúly, s.č. 153

rodinný dom

od blesku

6.4.1985

LZ Pružina – KÚ Slopná

lesný porast

vypaľovanie trávy

12.10.1986

LZ Pružina – KÚ Slopná

lesný porast

neznáma

5.7.2012

LZ P. Bystrica – KÚ Beluša

lesný porast

od blesku

 

Súčasnosť dobrovoľného hasičského zboru Obce Slopná

 

V súčasnosti tvorí DHZ 40 členov, z toho 20 je aktívnych. Tí sa zúčastňujú na hasičských súťažiach.

DHZ má po jednom družstve dorastencov, mužov a  žien. Vlastní hasičskú striekačku typ PS 12 a protipovodňove čerpadlo značky HERON. Členovia DHZ sa tiež podieľajú na slávení Veľkonočnej bohoslužby Vzkriesenia na Bielu sobotu a počas dňa držia čestnú stráž pri Božom hrobe v tunajšom kostole.

 

Zloženie výboru DHZ Slopná:

 

Predseda:                               Šimon Hrenák

Veliteľ:                                   Ing. Pavol Jakubík

Tajomník:                              Jozef Hrenák

Preventivár:                            Tomáš Jakubík

Pokladník:                             Šimon Hrenák

Strojník:                                 Juraj Jakubík

Člen výboru:                          Ľubomír Šúly st.

Člen výboru:                          Milan Hrenák

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30