SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Fašiangy 2023
Fašiangové slávnosti 2011
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Urbariát - valné zhromaždenie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Slopná: Návrh VZN č.10/2022 - o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.3.2023
VZN č.1/2022 - Dane z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.1/2022 - Dane z nehnuteľností
17.3.2023
Dodatok č.1/2019
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov Dodatok č.1/2019
17.3.2023
Dodatok č.2/2020
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov Dodatok č.2/2020
17.3.2023
VZN č.2 - Ostatné dane a poplatky za kom. odpad
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.2 - Ostatné dane a poplatky za kom. odpad
17.3.2023
Dodatok č.1/2019
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov Dodatok č.1/2019
17.3.2023
Dodatok č.2/2021 ku VZN č.22/2016
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov Dodatok č.2/2021 ku VZN č.22/2016
17.3.2023
VZN č.3 - Cenník služieb
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.3 - Cenník služieb
17.3.2023
VZN č.4 - Opatrovateľská služba
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.4 - Opatrovateľská služba
17.3.2023
VZN č.5 - Prevádzkový poriadok cintorína
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.5 - Prevádzkový poriadok cintorína
17.3.2023
VZN č.6 - o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.6 - o poskytovaní dotácií
Prílohy
8acae_VZN-6.pdf
17.3.2023
Prílohy k VZN č.6
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov Prílohy k VZN č.6
17.3.2023
VZN č.7 - ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.7 - ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Prílohy
2865f_VZN-7.pdf
17.3.2023
VZN č.8 - o určení školských obvodov
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.8 - o určení školských obvodov
Prílohy
a2670_VZN-8.pdf
17.3.2023
VZN č.10/2022 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.10/2022 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.11/2018 - o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.11/2018 - o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.12 - o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.12 - o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Prílohy
9b4c2_VZN-12.pdf
17.3.2023
VZN č.13 - o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.13 - o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov
Prílohy
07b6e_VZN_13.pdf
17.3.2023
VZN č.14 - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.14 - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Prílohy
dc604_VZN_14.pdf
17.3.2023
VZN č.15 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.15 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Prílohy
009b3_VZN_15.pdf
17.3.2023
VZN č.16-02/2021 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.16-02/2021 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30