ERB

Oznam o odpise merania vody

Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od 17.01.2017 (3.t.) a v nasledujúcich dňoch budú pracovníci spoločnosti robiť odpis merania vody, preto žiadajú o sprístupnenie vodomerov.

 

Zároveň žiadame občanov, aby si  pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.