ERB

Zápis detí do 1.ročníka - ZŠ Slopná

Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční 7.apríla 2016 v ZŠ Slopná (trieda na prízemí) v čase od 14.00 do 16.30 hod.

Srdečne Vás pozývame.

Zápis 2016

Voľby 2016 - žrebovanie vývesných plôch

Dňa 22.01.2016 o 8.00 sa v kancelárii obecného úradu uskutoční žrebovanie vývesných plôch na umiestňovanie plagátov politických strán pre voľby do NR SR.

Celý oznam

2% z daní môžete venovať aj DHZ Slopná

Náš DHZ Slopná sa po prvýkrát zaregistroval medzi žiadateľov o 2 % zo zaplatenej dane.  Z toho dôvodu chceme poprosiť všetkých členov a sympatizantov s našim občianskym združením o poskytnutie 2 % z dane.

Podrobné informácie

Predvyplnené vyhlásenie

 

Hodové slávnosti obce Slopná (28.11.2015)

DHZ a obec Slopná Vás pozývajú na hodové slávnosti obce Slopná, ktoré sa uskutočnia v sobotu 28.11.2015.

Prieskum záujmu o nájomné byty

Obecný úrad Slopná robí prieskum záujmu o nájomné byty. Obecné zastupiteľstvo obce Slopná bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o návrhu projektu výstavby nájomných bytov v našej obci. V prípade záujmu o nájomné byty si občania musia podať žiadosť na obecný úrad v Slopnej.

Až v prípade zvýšeného počtu záujemcom sa bude daný projekt realizovať.

Odkazy na inzerciu: