ERB

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ Slopná v roku 2021 (5.3.2021)

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slopná v roku 2021, sa uskutoční v piatok 5.3.2021 o 17.30 hod. v Obecnom dome Slopná.

Upozorňujeme občanov, aby dodržiavali hygienické pokyny a vstup na zasadnutie bude povolený len s respirátorom na tvári.

 

Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná

Vzhľadom na súčasné klimatické zmeny je budovanie vodozádržných opatrení aj podľa odborníkov nevyhnutnosťou. Projekt na budovanie vodozádržných opatrení beží aj v našej obci. O problematike a tiež projektoch na ich vybudovanie sa píše aj v článku týždenníka MY POVAŽSKÝ OBZOR.

vodoz

Zmena úradných hodín počas koronakrízy

OBEC SLOPNÁ, Obecný úrad č. 159, 018 21 Dolný Lieskov

 

ÚRADNÉ HODINY POČAS STRÁNKOVÝCH DNÍ V NÚDZOVOM STAVE – POČAS PANDÉMIE COVID 19

 

Stránkové dni

Úradné hodiny

Prestávka na obed

Úradné hodiny

pondelok

09:00-12:00

12:00-12:30

-

utorok

nestránkový

deň  –   viď.

poznámka        

streda

09:00-12:00

12:00-12:30

-

štvrtok

09:00-12:00

12:00-12:30

-

piatok

09:00-12:00

12:00-12:30

-

 

Poznámka : mimo úradných hodín budú  vybavované len naliehavé záležitosti prostredníctvom oprávneného zástupcu obce - starostu obce Slopná Ing.Štefana Hrenáka, č.t. 0904 876 343.

 

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie zhora uvedených úradných hodín a stránkových dní. Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín zamestnankyne vybavujú Vami zaslané podania na OcÚ.

 

V Slopnej dňa 4.01.2021                                                   Ing. Štefan Hrenák, starosta obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 4.11.2020

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje:

    že v termíne: 4.11.2020 - od 08:30 do 15:30 hod.

bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy 

        Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť  informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.           

      V predmete matematika v časti príprava na prijímacie skúšky je náplňou kurzu 19 tématických celkov, ktoré vysoké školy požadujú na prijímacie skúšky . Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok sa môže študent zúčastniť aj prípravy zameranej na úvod do vysokoškolskej matematiky. Náplňou sú tieto témy:  matice a determinanty, komplexné čísla, limity, derivácie, integrály, anal.geometria v priestore, teória pravdepodobnosti a náhodné procesy. Na tieto témy naväzuje potom výuka matematiky v prvom ročníku na vysokých školách. 

      V predmete fyzika obdrží účastník kurzu všetky vzorce z gymnaziálnej fyziky (je ich 170) a na každý vzorec budú vyriešené dva ukážkové príklady.  Aj keď u väčšiny vysokých škôl nie je fyzika náplňou prijímacieho konania. využije študent takto získané vedomosti až na vysokej škole, pokiaľ sa na nej fyzika vyučuje.

     Problematika psychodiagnostických testov je aktuálna len pre záujemcov, korí sa zúčastnia výberového konania na Akadémii ozbrojených síl. V kurze bude zaradená do prípravy v rámci matematiky (vo večerných hodinách). Je zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov. ktoré sa preverujú v rámci výberového konania. Študent zároveň obdrží aj 66 ks samovyhodnocovacích testov pre overenie a korekciu svojich názorov a postojov. Tie si môže vyriešiť po návrate domov. 

          Výuka v kurze neprebieha skupinovou, ale individuálnou formou prístupu k študentovi, čo vyžaduje od učiteľa vysvetľovať daný problém  dovtedy, až je plne pochopený, čo môže spôsobiť predĺženie výuky vo večerných hodinách.

        Kurzy prebiehajú v Liptovskom Mikuláši. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle  0905 622 170, kde im budú zároveň poskytnuté ďalšie požadované informácie. Možná je aj osobná návšteva v L.Mikuláši. Je potrebné uviesť predmety kurzu, ktoré požaduje a tiež ďalšie služby, o ktoré ma v rámci kurzu záujem (ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a pod.). Výlohy za kurz a poskytnuté služby je možné uhradiť až po príchode do kurzu alebo aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára.

      Účastník kurzu sa po prijatí na vysokoškolské štúdium bude môcť aj naďalej zúčastňovať na konzultáciách a doučovaní a to bezplatne.  V prípade záujmu o ďalšie informácie Vám ich poskytneme telefonicky na čísle 0905 622 170 v dobe od 10.00 do 24.00 hod. (aj v sobotu a nedeľu), alebo nás osobne navštívte. S úctou

pplk.v.v.Ing.Emil Toma    

Kontakt:

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma

Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708

Telefón: 0905622170

Zmena trasy vybraných autobusových spojov do/z PB

Od 13.12. budú vybrané spoje na linke Pružina-Považská Bystrica zachádzať cez zastávku pri obchodnom dome TESCO.

V smere do Pov. Bystrice budú spoje od križovatky Dolný Moštenec trasované obchvatom poza sídlisko Rozkvet cez križovatke pri firme SATES na zastávku TESCO a následne cez kruhový objazd pod Rozkvetom cez zastávku Váh (pri Základnej umeleckej škole). Jedná sa o tieto spoje:  .

 

Linka Spoj Znamienko

Odchod

Slopná, rázc.

PB, Tesco  

 

Smer
306409 42 x 27 8:24 8:36  PB
306409 54 x 10 11:48 12:06  PB
306409 78 x 27 14:31 14:42  PB
306409 92 x 27 16:48 17:02  PB

 

V smere z Pov. Bystrice budú spoje vynechávať zastávku Pošta, namiesto toho bude pridaná zastávka Váh a následne budú trasované cez kruhový objazd pod Rozkvetom  na zastávku TESCO a potom obchvatom poza sídlisko Rozkvet na pôvodnú trasu cez zastávku Dolný Moštenec smerom na Pružinu. Jedná sa o tieto spoje: 

 

Linka Spoj Znamienko

Odchod

PB, Váh         

PB, Tesco   Smer
306409 105 x 6, 20 10:36 10:39 Pružina
306409 71 x 27 15:55 16:00 Pružina
306409 91   18:40 18:43 Pružina