ERB

Pozvánka na stretnutie Strážovské vrcholenie 2.10.2022

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 8. ročník nášho stretnutia s názvom Strážovské vrcholenie, ktorý sa bude konať v nedeľu 2. októbra nie na Kortmanke, ale v Temných (Závadských) jaskyniach pri Zemianskej Závade, a to zároveň ako sprievodné podujatie tohtoročného Horomil Festu v P. Bystrici.

Od 10. do 15. hodiny sa uskutočnia prehliadky jaskýň so sprievodcami jaskyniarmi (treba si doniesť baterky alebo čelovky), pri Malej Temnej jaskyni bude možnosť občerstviť sa a opiecť si prinesené špekáčiky a slaninku, pripravené sú aj atrakcie pre deti s rodičmi a kultúrny program (hľadanie pokladu, hudobná produkcia, jazda na koni a iné). Verím, že sa na podujatí zídeme v čo najväčšom počte. 

Ďakujem a teším sa na stretnutie

Bohuš Kortman

temne plagat

Slopenská desítka 2022

Dobrý den,

dovoluji si Vás a vaše spoluobčany pozvat na 18. ročník běžecké akce Slopenská desítka. Akce je určena pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie. Závody proběhnou dne 4. 9. 2022. Více informací je na www.slopenskadesitka.cz a v přílohách.

S pozdravem,

Miroslav Švihel

Propozície

Plagát

Butkov - Benefičný koncert Pápežské misijné diela - Skupina Kandráčovci a Vlasta Mudríková

22072022 kandracovci 2022

DOTÁCIA NA STRAVU

V prípade záujmu poberania dotácie na stravu na mesiace 09 – 12/ 2022  je potrebné, aby tí rodičia, ktorých deti sú oprávnené na poskytnutie tejto dotácie odovzdali najneskôr do 8.augusta 2022 Obecnému úradu Slopná potvrdenie, na základe ktorého mu bude táto dotácia poskytnutá.

Ide o  jedno z týchto troch potvrdení:

-  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi (dieťa v HN),

-  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (dieťa v ŽM),

-   čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu). Tlačivo – Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa sa nachádza v prílohe

Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia detí môžu vyzdvihnúť na ÚPSVaR Považská Bystrica (3. poschodie, č. dv. 313) v termíne od 11.07.2022 do 08.08.2022.

 

Príloha - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Dni mesta Považská Bystrica 17.-19.6.

dniMestaPB2022

Zelená-Modrá 2022

Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022  od 9.00 hod. a v nedeľu 27. júna 2021  od 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote.

mz2022

Sv. omša v kaplnke pod Mojtínom

V nedeľu 29. mája 2022 o 14.30 hod. bude sv. omša v kaplnke pod Mojtínom.

2022 omsa pod Mojtinom