SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Fašiangové slávnosti 2011
Fašiangové slávnosti 2014
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Návšteva Slopné 2014
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Fašiangy 2015
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.9.2023
Dátum zvesenia 12.10.2023
Názov Stavebné povolenie "Oplotenie včelnice" - Rozhodnutie
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.11.2023
Dodatok č.1/2023 k VZN č.10/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Dodatok č.1/2023 k VZN č.10/2022
22.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2024
22.11.2023
Návrh VZN č.2/2023 o miestnych daniach (okrem daní z nehnuteľnosti) a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Návrh VZN č.2/2023 o miestnych daniach (okrem daní z nehnuteľnosti) a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
22.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026
15.11.2023
Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.11.2023
Názov Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu drevín
26.9.2023
Stavebné povolenie "Oplotenie včelnice" - Rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.9.2023
Dátum zvesenia 12.10.2023
Názov Stavebné povolenie "Oplotenie včelnice" - Rozhodnutie
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30